Take Off

Logo TakeOff

Jedną z kluczowych zalet rzepaku ozimego Panama jest zaprawienie nasion z użyciem innowacyjnego komponentu zaprawowego Take Off.

Take Off to komponent zaprawowy oparty o fosfonian i pyroglutaminian - naturalny, roślinny aminokwas endogenny odpowiedzialny za lepsze wykorzystanie azotu przez roślinę. Produkt wytwarzany jest przy wykorzystaniu najnowszej technologii w produkcji zapraw i wzbogacony jest antyoksydantem AMDT (Anti Microbio Degradation Technology), zapobiegającym utlenianiu i rozkładowi przez bakterie glebowe warstwy produktu znajdującej się na nasionach.

Korzyści ze stosowania Take Off

silne pobudzenie rozwoju systemu korzeniowego i zwiększenie jego masy, które skutkuje

  • zwiększoną odpornością na suszę
  • wyższą zdrowotnością roślin
  • ograniczeniem wpływu stresu środowiskowego w początkowych fazach wzrostu roślin (np. stres wodny, brak pobierania fosforu z gleby)
  • wzrostem potencjału plonowania

lepszym przygotowaniem do okresu spoczynku zimowego

zwiększeniem mrozoodporności

wzrostem efektywności w wykorzystaniu stosowanych nawozów oraz składników pokarmowych zawartych w glebie

Take Off jest szczególnie polecany:

na gleby lekkie, piaszczyste

na gleby zimne, zlewne

na stanowiska przesuszone lub w przypadku ryzyka braku opadów deszczu przez dłuższy czas po siewie

w regionach, w których występuje zwiększone ryzyko wczesnych przymrozków jesiennych

opóźnienie w pierwotnie planowanych, optymalnych siewach

siewy po późno zbieranych przedplonach (np. burak cukrowy, kukurydza)

take off
take off

Efekty zastosowania Take Off (po lewej)

Odpowiednia koncentracja fosforu w formie komponentu zaprawy donasiennej odgrywa istotną rolę w początkowym okresie rozwoju rośliny. Stwierdzono, że dostępność tego składnika umożliwia jej prawidłowy rozwój przez pierwsze 11 dni. Po tym okresie kiełkujące nasiona wymagają dostępu do zewnętrznego źródła fosforu, jakim może być roztwór glebowy lub nawóz.

Już w latach 60-tych XX wieku Boatwright i Viets wskazywali, że maksymalny rozwój systemu korzeniowego można osiągnąć wówczas, gdy fosfor jest dostępny dla rośliny w pierwszych 4 tygodniach jej rozwoju. Jeżeli dostępność tego makroskładnika jest ograniczona przez pierwsze dwa tygodnie od siewu, następuje redukcja maksymalnego potencjału plonowania rośliny o 20% w wyniku utrudnionego rozwoju systemu korzeniowego.

takeoff

Efekty zastosowania Take Off (góra)

Ograniczenia dostępności fosforu we wczesnych fazach rozwoju roślin hamują tempo ich wschodów. Ponadto, jeśli niedobór fosforu wystąpi na tak kluczowym etapie rozwoju, roślina nie może go skompensować w późniejszych fazach, nawet przy wysokiej dostępności tego makroskładnika.

Przez pierwsze 15 - 30 dni wzrostu rośliny zapotrzebowanie rozwijającego się systemu korzeniowego na fosfor jest dziesięciokrotnie większe niż w jakimkolwiek innym, późniejszym okresie. Ten przedział czasu jest zatem krytyczny dla efektywnego rozwoju uprawy. Działania agrotechniczne powinny się skupiać w tym szczególnym momencie na szybkim dostarczeniu fosforu. Najefektywniej można to uczynić, zaopatrując nasiona w ten składnik w formie komponentu zaprawowego.

takeoff

Efekty zastosowania Take Off (po prawej)