Dziennik upraw

Obserwuje się około 10% zimowych uszkodzeń roślin

2017-03-30

Obserwuje się około 10% zimowych uszkodzeń roślin. Panama jest odmianą, która przezimowała najlepiej na tle odmian konkurencyjnych (8 odmian). Zaobserwowano około 5% plantacji porażonych suchą zgnilizną kapustnych

Lokalizacja Ilość liści Grubość szyjki korzeniowej wybarwienia roślin* wigor roślin
6-9 1,2cm Brak zmian

*wybarwienie roślin - intensywność wybarwienia na tle innych odmian

Galeria